Be part of the MEDIA4SEC Conversation.


Follow the conversation on Twitter

1 week ago

Burgers die met smartphones en social media het heft in eigen handen nemen. Wat vindt de politie daar eigenlijk van? en ik onderzochten het in het project. Ons hoofdstuk (en andere mooie bijdragen!) nu open acces...

All LinkedIn Group members must be approved before joining the group. Discussions are moderated by the project team to ensure the group provides a secure space for public security stakeholders to engage in a useful and productive discussion.